Ana SayfaTesislerYatırımlarımızPlanlanan Yatırımlar
Planlanan Yatırımlar
Eklenme: 22.01.2018 13:46 Okunma: 313

Biyogaz tesisi :
    VOTAŞ bünyesinde halen faaliyette olan 1000 başlık işletme ile daha sonra faaliyete alınacak diğer 1000 başlık işletmede açığa çıkacak atıkların değerlendirileceği ve elektrik üretimi yapacak biyogaz ünitesi kurulacaktır.
    Biyogaz üniteleri, gerek ekonomik gerekse çevresel açıdan önemli avantajlar sağlayan yatırımlardır. Yapılan fizibilite çalışmalarında, hayvan başına günlük ortalama 43 kg atık açığa çıktığı tespit edilmiştir. Kurulacak biyogaz ünitesi ile bu atıklardan günlük 3634 kW elektrik, 4169 kW ısı üretilmesi mümkün olacaktır. Elde edilecek elektrik enerjisi işletme ihtiyaçları için kullanılacak, ihtiyaç fazlası ise entegre sisteme verilerek satılacaktır. Açığa çıkan ısı enerjisi ise süt işleme fabrikası ile seracılık faaliyetlerinde kullanılacaktır.
    Sera gazı salınımını engelleyerek yenilenebilir enerji üretimi sağlayıp çevreye olumlu katkılar sağlayan biyogaz tesislerinin diğer bir önemli çıktısı ise organik gübredir. Biyogaz tesislerine alınan atıklar burada kapalı tanklar içinde bekletilmekte ve fermantasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Fermantasyon esnasında atıkların sıcaklığı 70 Cº'a kadar ulaşabilmektedir. Sıcaklık, bir taraftan elektrik üretiminde kullanılan zararlı metan vb. gazların ayrışmasını sağlarken diğer taraftan atıklar içinde bulunan zararlı ot tohumlarını öldürerek elde edilecek gübrenin verimini arttırmaktadır. Bu nedenle biyogaz ünitelerinden elde edilen gübreler, diğer çiftlik gübrelerine oranla % 30 oranında verim artışı sağlamaktadır.
    VOTAŞ biyogaz ünitesinden elde edilen organik katı ve sıvı güreler bitkisel üretim alanlarında kullanılacak, ihtiyaç fazlası organik gübre ise paketlenerek satışa sunulacaktır.

Güneş Enerjisi Sistemi :
    Van ili güneşlenme oranı bakımından ülkemizin en avantajlı bölgesidir. Bu avantaj ve arazimizin tarım yapılamayan kısımlarının değerlendirilmesinden hareketle, VOTAŞ bünyesinde güneş enerji santrali kurularak elektrik enerjisi üretimi yapılması kararlaştırılmıştır. Proje kapsamında kurulacak santralden üretilen elektrik enerjisi entegre sisteme aktarılarak satılacak ve önemli bir ekonomik girdi salanmış olacaktır

Süt Fabrikası:
Nihai ve en önemli hedefimiz olan ve ilk başlarda 30 ton/gün süt işleme kapasiteli süt fabrikası projesi, şirketimizin en önemli hedeflerindendir. Hinterlandı ilimiz, bölgemiz ve komşu ülkeler olan bir Pazar ve dağıtım ağı planlanmaktadır. Süt işleme tesislerimizin yer seçimi, projelendirme, kurulacak makine ekipman seçimi vd. aşamalar tamamlanmıştır. Önümüzdeki dönemde hızla yatırımına başlanıp tamamlanması planlanmaktadır.

Soğuk Hava Depoları:
    Özellikle meyvecilikte ihtiyaç duyulan bu tesisimizin yapımına yakın bir zaman da başlanıp bitirilmesi planlanmaktadır.

Seracılık:
    Arazi varlığımız, ilimizin güneşlenme oranı ve biyogaz ünitesinde açığa çıkacak ısı enerjisinden faydalanarak, VOTAŞ bünyesinde seracılık faaliyeti yapılması hedeflenmektedir.